Oog voor interactie

In de training Oog voor interactie gaan professionals in de kinderopvang aan de slag met hun taal- en interactievaardigheden en versterkt jouw professionele kwaliteit. Door het gebruik van videomateriaal van jezelf of anderen wordt jouw handelen sterker gemaakt door er samen over te praten en van te leren. De interactie tussen de professional en kinderen wordt door deze training nog waardevoller!

Het programma

De training is er in twee varianten, deze kunnen op verzoek ook gecombineerd worden.

 • Oog voor interactie 0-4 jaar
 • Oog voor interactie 4-12 jaar

De training Oog voor interactie werkt met drie leerlijnen.

Leerlijn 1
Kennis over en oefenen met de 6 interactievaardigheden
• Sensitieve responsiviteit
• Respect voor autonomie
• Structureren en leidinggeven
• Praten en uitleggen
• Ontwikkelingsstimulering (met daarbinnen de taalontwikkeling bij kinderen)
• Begeleiden van interacties tussen kinderen
We vertalen de 6 interactievaardigheden naar de verschillende leeftijdsgroepen. Je oefent met het herkennen en toepassen van de vaardigheden. We besteden extra aandacht aan de 3 laatste (educatieve) vaardigheden en de taalontwikkeling bij kinderen.

Leerlijn 2
Kijken naar jezelf met anderen
Dit gebeurt door het maken en analyseren van video-opnamen van eigen interacties met kinderen in jouw groep. In de bijeenkomsten laat je zelfgekozen filmpjes zien aan andere deelnemers en de trainer. Hierbij wordt aandacht besteed aan een goede manier van feedback geven en een veilige sfeer. Tijdens de bijeenkomsten, tijdens het coachingsgesprek en tijdens het eindgesprek volgt en begeleidt de trainer je voortgang. Door de positieve aanpak word je geholpen om je kracht uit te bouwen en te werken aan eigen leerpunten.

Leerlijn 3
Versterken van eigen taalvaardigheid
Je eigen taalvaardigheid wordt spelenderwijs vergroot door alle opdrachten tijdens de bijeenkomsten en in het huiswerk. Het gaat om spreken en gesprekken voeren, lezen en schrijven.

De training is als volgt opgebouwd:

 • Vooraf: korte schrijfopdracht en TOA-leestoets (naar keuze)
 • 6 groepsbijeenkomsten van 3,5 uur (één bijeenkomst per 3 á 4 weken)
 • 3 uur huiswerk na iedere bijeenkomst (verwerkingsopdrachten, eigen video-opnamen maken)
 • Individueel coaching gesprek met de trainer op je werk (na de derde bijeenkomst)
 • Eindgesprek in kleine groepjes met leidinggevende

Neem contact op

Voor wie

 • Pedagogisch medewerkers

 • Leidinggevende kinderopvang

 • Coaches kinderopvang

 • Leerkrachten primair onderwijs (PO)

  Baby | Peuter | BSO | PO

Trainers

 • Danine

Eisen

 • In het bezit van een diploma welke kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker

Opbouw

 • Vooraf: korte schrijfopdracht en TOA-leestoets (naar keuze)
 • 6 groepsbijeenkomsten van 3,5 uur
 • Studiebelasting 3 uur na iedere bijeenkomst
 • Individueel coaching gesprek met de trainer op je werk
 • Eindgesprek in kleine groepjes met leidinggevende
 • Totale studiebelasting circa 40 uur

Locatie

 • Op onze trainingslocatie in Tilburg
 • In-company bij u op locatie
 • Trainingslocatie bij u in de buurt

Startdatum

 • Bij exclusieve groep op de door u aangegeven datum
 • Bij aansluiten gecombineerde groep in overleg

Prijs

 • Op aanvraag bij onze relatiebeheerder

 

 

Inschrijven

Het resultaat

Voor deze training zijn geen vrijstellingen mogelijk.

Bij 90% aanwezigheid, actieve deelname en een voldoende voor het eindgesprek ontvang je een certificaat.

Na het afronden van de training:

 • Cursisten zijn in het bezit van het certificaat ‘Oog voor Interactie’, uitgegeven door de ..
 • Cursisten zijn in staat de zes interactievaardigen te herkennen en toe te passen op de werkvloer.
 • Cursisten leren op een taalrijke manier het contact met kinderen, met ouders en met hun collega’s te verdiepen.
 • Cursisten leren met elkaar in gesprek te gaan over hun pedagogisch handelen en hun professionele groeikansen.

Goed om te weten

Wil je gaan werken in de kinderopvang (KDV en/of BSO), maar kwalificeert jouw diploma niet? Het certificaat van Oog voor interactie, kan gelden als bewijs van aanvullende pedagogische scholing bij een heel aantal diploma’s. Wil je weten of dat voor jou ook zo is? Ga dan naar de diploma-check op de site van Kinderopvang werkt.

Wanneer je je inschrijft voor de training met het doel te certificeren voor de kinderopvang moet je een werkplek hebben in de kinderopvang zodat je de vaardigheden kunt oefenen en je opdrachten kunt maken. Je kunt een aanstelling krijgen als pedagogisch medewerker in ontwikkeling. Voor meer informatie daarover kun je je werkplek raadplegen.

Deze training betreft niet het taalniveau 3F.

Al onze trainers staan op de groep

Maak kennis met onze trainers

Naar boven