Aanbod trainingen

Oog voor interactie

Trainen in de interactivaardigheden van medewerkers
In de training Oog voor interactie gaan professionals in de kinderopvang aan de slag met hun taal- en interactievaardigheden en versterkt jouw professionele kwaliteit. Door het gebruik van videomateriaal van jezelf of anderen wordt jouw handelen sterker gemaakt door er samen over te praten en van te leren. De interactie tussen de professional en kinderen wordt door deze training nog waardevoller!

Werken met baby’s voor beroepskrachten

Training werken met baby’s voor beroepskrachten om de kwaliteit van de babyopvang te verhogen
Pedagogisch medewerkers hebben een centrale rol in het realiseren van kwaliteit van de babyopvang. In de training werken met baby’s voor beroepskrachten (WMB) gaat het over de vraag wat pedagogisch medewerkers kunnen doen om de kwaliteit van de babyopvang te verhogen. Het accent ligt op de interactie tussen pedagogisch medewerker en baby. Daarnaast krijgen ook aspecten aandacht die te maken hebben met de organisatie van het werk, zoals de inrichting van de ruimte, het dagprogramma en de activiteiten.

Uk & Puk VVE

Trainen in de uitvoering van het VVE-programma Uk & Puk
Uk & Puk is een door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) erkende VVE-programma. Spelen staat hierbij centraal. Dit omdat spelen ontdekken is en spelen groeien is. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen leert Uk & Puk baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden (Uitgeverij Zwijsen).

Naar boven