Klachten

Hartelijk dank voor de tijd die u neemt om ons te voorzien van feedback. Wij streven naar een aanbod op kwalitatief hoog niveau. Toch kan het voorkomen dat de verwachtingen niet overeenkomen en dat u hierdoor ontevreden bent. Mocht dit zo zijn dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Voor uw uiting van ontevredenheid of klacht kunt u terecht bij al onze medewerkers. Het in eerste instantie bespreekbaar maken van uw uiting van ontevredenheid of klacht met direct betrokkenen heeft onze voorkeur. Mocht u er onverhoopt niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met onze opleidingscoördinator of directie. Het indienen van een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk.

Mochten we er onverhoopt samen niet uitkomen dan hebben wij een klachtenprocedure voor opdrachtgevers. De klachtenprocedure voor opdrachtgevers treft u hier. Wij nemen uw klacht binnen 5 werkdagen in behandeling.

Naar boven