05-11-2020

Nog steeds een nijpend tekort aan personeel in kinderopvang

Meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties heeft een tekort aan inzetbaar personeel. De voornaamste reden is wachten op afname of uitslag van een coronatest (79 procent). Ook heeft de helft van de organisaties nog steeds moeilijk vervulbare vacatures. Dat blijkt uit de peiling die Kinderopvang werkt! elk kwartaal onder kinderopvangorganisaties uitvoert.

Tekort loopt verder op
Kinderopvangorganisaties verwachten dat dit tekort in het laatste kwartaal van dit jaar verder oploopt. Ook de toenemende vraag naar kinderopvang speelt een rol, evenals het kortdurend corona-gerelateerd verzuim. De behoefte aan flexibele krachten neemt toe, maar deze zijn juist moeilijk te vinden. Medewerkers die solliciteren zoeken vastigheid en veel uren. Dat bemoeilijkt ook de werving voor de bso, waar kleinere contracten veel voorkomen.

Sluiting groepen
Door uitval van personeel werken medewerkers vaak meer dan normaal om tekorten op te vangen. In verschillende organisaties vallen medewerkers daardoor (bijna) om. Ze zijn moe, worden eerder ziek en dit leidt weer tot verzuim. Een deel van de respondenten verwacht dat door onderbezetting groepen bij hun organisatie of elders zullen moeten sluiten.

Minder leerwerkplekken
De coronacrisis maakt ook de inzet van stagiair(e)s en studentwerknemers moeilijker. Voor de komende drie maanden verwacht 8 procent van de organisaties minder leerwerkplekken aan te bieden. 11 procent verwacht zelfs geen plekken aan te bieden, terwijl men dat voorheen wel deed. De coronaregels spelen hier een rol in. Er mogen minder mensen in een ruimte zijn en de anderhalve meter afstand tussen collega’s moet in acht genomen worden. Daarnaast is er de onzekerheid over de ontwikkelingen in kinderopvang. Een contract aanbieden aan nieuwe (student)werknemers is een risico.
bron

Vanuit PEKK adviseren wij kinderopvangorganisatie om te zorgen voor breed inzetbare medewerkers door ze tijdig te scholen. Onze relatiebeheerder kan u voorzien van uitgebreide informatie over hoe wij uw daarin ondersteunen.

Meer informatie
01-07-2020

Uitstel IKK invoering babyspecialisatie en taaleis tot 2025

Staatssecretaris Tamara van Ark geeft uitstel op de taaleis en babyscholing zoals deze opgenomen staan in de IKK eisen. Aanvankelijk zouden deze eisen ingaan vanaf 2023. Door de werkdruk en de krapte in de kinderopvang sector is er uitstel verleend tot 2025. 

"In het kader van de werkdruk en krapte heb ik met de sector gesproken over het uitstellen van de implementatie van de taaleis en de eis van babyscholing. Het verdient de voorkeur om zo snel mogelijk deze verbeteringen te implementeren. Wel wil ik organisaties meer ruimte bieden bij het plannen om aan deze eisen te voldoen. Dit kan de druk op het personeel binnen de organisatie verlichten, iets dat ook op dit moment van belang is. Daarom zal ik de ingangsdatum van de Ministeriële Regeling uitstellen van 2023 naar 2025." bron

PEKK gaat ondanks het uitstel volop door met het geven van trainingen babyspecialisatie aan kinderopvangorganisaties. Tevens hanteren wij aangepaste protocollen zodat trainingen ondanks Covid-19 toch doorgang krijgen! Onze relatiebeheerder verteld u daar graag over!

Meer informatie
26-05-2020

Geen uitstel uitbreiding urenaanbod voorschoolse educatie

De invoeringsdatum voor de uitbreiding van het VE-aanbod voor peuters met een VVE-indicatie blijft 1 augustus. Brancheorganisaties verzochten minister Slob om uitstel. Volgens de minister is dat niet nodig. Uit onderzoek blijkt dat aanbieders en gemeenten al goed op dreef zijn met de invoering.

Vanaf 1 augustus 2020 moeten gemeenten het urenaanbod voorschoolse educatie voor peuters (2,5 tot 4 jaar) met een VVE-indicatie uitbreiden van minimaal 10 naar gemiddeld 16 uur per week. In deze anderhalf jaar (in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar) gaat het om een uitbreiding van 600 naar 960 uur. Bovendien moeten gemeenten vanaf 1 januari 2022 per doelgroepkind minimaal 10 uur per jaar een hbo-opgeleide pedagogisch medewerker inzetten op de locatie. bron

Om aan de eis te kunnen voldoen is het voor kinderopvangorganisaties van belang voldoende medewerkers in dienst te hebben met een VVE certificering. PEKK kan middels de training Uk&Puk of VierVVE zorgen voor de juiste certificering en zelfs directe inzetbaarheid! Informeer naar de mogelijkheden bij onze relatiebeheerder.

Meer informatie
Naar boven