Uk & Puk VVE

De doelstelling van de training is om de cursisten te trainen in de uitvoering van het VVE-programma Uk & Puk. Uk & Puk is een door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) erkende VVE-programma. Spelen staat hierbij centraal. Dit omdat spelen ontdekken is en spelen groeien is. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen leert Uk & Puk baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden (Uitgeverij Zwijsen). Uk & Puk is opgebouwd uit thema’s. Bij ieder thema worden activiteiten aangeboden, passend bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.

Het programma

Uk & Puk is een educatief programma voor kinderen van 0 – 4 jaar en is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de kinderopvang (CED-groep). Tevens is de training geschikt voor andere professionals die werkzaam zijn binnen de kinderopvang.

Het totale trainingstraject bestaat uit twaalf klassikale bijeenkomsten en zes groepsconsultaties. Cursisten werken gedurende de training aan het digitale portfolio. Onze trainers volgen de ontwikkeling hiervan en geven hierin doorlopende feedback.

Voor aanvang van de training vindt er een quick-scan plaats met de leidinggevende op de locatie van de opdrachtgever. Dit om de beginsituatie van zowel de pedagogisch medewerkers als de organisatie in beeld te brengen.

De training bestaat uit 12 bijeenkomsten:

1. Introductie Uk & Puk
2. Planning en organisatie
3. Vier dimensies van sociale ondersteuning
4. Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
5. Speelleeromgeving en themahoeken
6. Spraaktaalontwikkeling
7. Sociaal-emotionele ontwikkeling
8. Werken met boeken
9. Gesprekken voeren en woordenschatontwikkeling
10. Observeren
11. Ouderbetrokkenheid
12. Rekenprikkels

Na de bijeenkomsten drie, zes en negen volgt een tussentijdse evaluatie. Na bijeenkomst twaalf volgt de eindevaluatie. De cursisten krijgen tijdens het trainingstraject zes maal een groepsconsultatie. Tijdens deze groepsconsultaties staat de inhoud van de trainingsbijeenkomsten en de persoonlijke ontwikkeling centraal. Na iedere bijeenkomst volgt een praktijkopdracht. Deze praktijkopdrachten worden gebundeld in het digitale portfolio.

 

Neem contact op

Voor wie

 • Pedagogisch medewerkers
 • Leidinggevende kinderopvang
 • Leerkrachten primair onderwijs (PO)
 • Baby | Peuter | BSO | PO
  Peuter en PO

Trainers

 • Manita
 • Joyce
 • Kim

Eisen

 • In het bezit van een diploma welke kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker

Opbouw

 • Quick-scan op locatie
 • 13 dagdelen trainingsbijeenkomsten van 4 uur
 • 6 groepsconsultaties op locatie van 0,75 uur
 • Studiebelasting 4 uur per week na iedere bijeenkomst
 • E-learning omgeving
 • VVE certificering binnen minimaal 9 maanden
 • Totale studiebelasting 104 uur

Locatie

 • Op onze trainingslocatie in Tilburg
 • In-company bij u op locatie
 • Trainingslocatie bij u in de buurt

Startdatum

 • Bij exclusieve groep op de door u aangegeven datum
 • Bij aansluiten gecombineerde groep in overleg

Prijs

 • Op aanvraag bij onze relatiebeheerder

0%
BTW

 

Inschrijven

Het resultaat

Voor deze training zijn geen vrijstellingen mogelijk.

Na het afronden van de training:

 • Cursisten zijn in het bezit van het certificaat ‘VVE Uk & Puk’, uitgegeven door de CED-groep
 • Cursisten zijn bekwaam in de uitvoering van het VVE-programma Uk & Puk
 • Cursisten hebben zicht op doorgaande ontwikkelingslijnen
 • Cursisten kunnen reflecteren op hun eigen handelen en zijn in staat feedback te geven op het handelen van collega’s
 • Cursisten kunnen opbrengst- en ontwikkelingsgericht werken

Goed om te weten

In het 'Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie', dat is gebaseerd op de Wet OKE, staan de eisen voor voorschoolse educatie vermeld.

Na het behalen van het certificaat ‘VVE Uk & Puk’, uitgegeven door de CED-groep ben je volwaardig geschoold om als beroepskracht te mogen werken op VVE-groepen.

Al onze trainers staan op de groep

Maak kennis met onze trainers

Naar boven