Werken met baby’s voor beroepskrachten

Pedagogisch medewerkers hebben een centrale rol in het realiseren van kwaliteit van de babyopvang. In de training werken met baby’s voor beroepskrachten (WMB) gaat het over de vraag wat pedagogisch medewerkers kunnen doen om de kwaliteit van de babyopvang te verhogen. Het accent ligt op de interactie tussen pedagogisch medewerker en baby. Daarnaast krijgen ook aspecten aandacht die te maken hebben met de organisatie van het werk, zoals de inrichting van de ruimte, het dagprogramma en de activiteiten.

Het programma

WMB is een educatief programma voor kinderen van 0 jaar en is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de kinderopvang door het NJI. Tevens is de training geschikt voor andere professionals die werkzaam zijn binnen de kinderopvang.

Het totale trainingstraject bestaat uit acht klassikale bijeenkomsten en twee consultaties. Cursisten werken gedurende de training aan praktijk-, huiswerk- en leesopdrachten welke gebundeld worden in het digitale portfolio. Onze trainers volgen de ontwikkeling hiervan en geven hierin doorlopende feedback.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten:

1. Visie op baby’s en babyopvang
2. Het bieden van emotionele ondersteuning
3. Respect voor autonomie
4. Structuur en continuïteit
5. Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
6. Ontwikkelingsstimulering en begeleiden van interacties
7. Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
8. Samenwerken met collega’s en ouders: uitwisselen en afstemmen

Na bijeenkomst 2 en bijeenkomst 5 volgt een evaluatie. Na bijeenkomst 8 volgt een eindevaluatie. De cursisten krijgen tijdens het trainingstraject twee maal een consultatie. Tijdens deze consultaties staat de inhoud van de trainingsbijeenkomsten en de persoonlijke ontwikkeling centraal.

 

Neem contact op

 

Voor wie

 • Pedagogisch medewerkers
 • Leidinggevende kinderopvang
 • Pedagogisch coaches
 • Baby | Peuter | BSO | PO
  Baby

Trainers

 • Manita
 • Steffy

Eisen

 • In het bezit van een diploma welke kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker

Opbouw

 • 8 dagdelen trainingsbijeenkomsten
 • 2 consultaties
 • Studiebelasting 2 tot 3 uur na elke bijeenkomst
 • E-learning omgeving
 • Certificering binnen minimaal 4 maanden
 • Totale studiebelasting 40 uur

Locatie

 • Op onze trainingslocatie in Tilburg
 • In-company bij u op locatie
 • Trainingslocatie bij u in de buurt

Startdatum

 • Bij exclusieve groep op de door u aangegeven datum
 • Bij aansluiten gecombineerde groep in overleg

Prijs

 • Op aanvraag bij onze relatiebeheerder

0%
BTW

 

Inschrijven

Het resultaat

Voor deze training zijn geen vrijstellingen mogelijk.

Na het afronden van de training:

 • Cursisten beschikken over een bewijs waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby-opvang is gevolgd, zoals vereist vanuit de Wet IKK per 1 januari 2023
 • Cursisten zijn bekwaam in de uitvoering van het NJI-programma Werken met baby’s voor beroepskrachten
 • Cursisten zijn in staat om groepsruimte en spelmateriaal af te stemmen t.b.v. baby’s
 • Cursisten zijn in staat om zes interactievaardigheden uit te voeren
 • Cursisten zijn in staat om de ouderbetrokkenheid te vergroten
 • Cursisten zijn getraind in de samenwerking met collega’s en in het onderling uitwisselen en afstemmen

Goed om te weten

Volgens de Wet IKK moeten alle beroepskrachten die met 0-jarige kinderen werken vanaf 1 januari 2023 over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken, waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby-opvang is gevolgd welke voldoet aan alle criteria.

Na het behalen van het certificaat ‘Werken met baby’s voor beroepskrachten’, uitgegeven door het NJI, ben je volwaardig geschoold om als beroepskracht te mogen blijven werken op babygroepen met 0-jarige kinderen.

Al onze trainers staan op de groep

Maak kennis met onze trainers

Naar boven