VIER VVE

De doelstelling van de training is om de cursisten te trainen in de uitvoering van het VVE-programma Vier VVE. Vier VVE is een basistraining voor VVE en bestaat uit 12 dagdelen. De training biedt een goede startkwalificatie voor VVE en voldoet aan de wettelijke eisen. De training is ontwikkeld door de makers van de vier ‘grote’ VVE-programma’s: De CED-groep (Uk & Puk), Cito (Piramide), het Nederlands Jeugd Instituut (Kaleidoscoop) en De Activiteit (Startblokken). Door het volgen van deze training krijgen alle pedagogisch medewerkers een stevige basis in het werken met VVE. Pedagogisch medewerkers die de training goed hebben doorlopen hebben toegang tot een verkorte VVE-programma training (koptraining).

Het programma

Vier VVE richt zich op het werken met VVE in de dagelijkse routines en de dagelijkse praktijk. Tijdens de training wordt gekeken naar het handelen op de groep met kinderen, ouders en collega’s. Door dit te doen wordt kennis verbonden aan het dagelijkse handelen op de groep.

Pedagogisch medewerkers maken met hun pedagogische-didactische kwaliteiten het verschil! Door de training ‘Vier VVE” leren ze nog beter naar kinderen te kijken en uitdagende (spel)activiteiten af te stemmen op de behoefte van de kinderen. De training is direct toepasbaar in het dagelijkse werk op de groep. Tijdens de training krijgen cursisten handvaten om het geleerde te implementeren.

De Training bestaat uit 2 modules. Beide modules bestaan uit 6 bijeenkomsten, welke ook afzonderlijk van elkaar te volgen zijn, en uit 5 pijlers:

 • Pedagogisch medewerker / interactievaardigheden
 • Kind / talentdriehoek (interessant aanbod op de groep)
 • Omgeving / materiaal (inrichten rijke speelleeromgeving)
 • Groepsmanagement (zo organiseer ik dat)
 • Opbrengstgericht werken (planmatig werken op de groep)

Na bijeenkomst drie volgt een tussentijdse evaluatie. Na bijeenkomst zes wordt de eerste module afgesloten en volgt de eindevaluatie. Indien cursisten ook de tweede module volgen, volgt na bijeenkomst 9 een nieuwe tussentijdse evaluatie en na bijeenkomst twaalf de eindevaluatie.

De cursisten krijgen tijdens iedere module twee maal een groepsconsultatie. Tijdens deze groepsconsultaties staat de inhoud van de trainingsbijeenkomsten en de persoonlijke ontwikkeling centraal. Na iedere bijeenkomst volgt een praktijkopdracht. Deze praktijkopdrachten worden gebundeld in het digitale portfolio.

Neem contact op

Voor wie

 • Pedagogisch medewerkers
 • Leidinggevende kinderopvang
 • Leerkrachten primair onderwijs (PO)
 • Baby | Peuter | BSO | PO
  Peuter en PO

Trainers

 • Manita
 • Joyce

Eisen

 • In het bezit van een diploma welke kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker

Opbouw

 • Quick-scan op locatie
 • 2 modules van 6 dagdelen (ook los van elkaar te volgen)
 • 2 groepsconsultaties op locatie per module
 • Studiebelasting 4 uur per week
 • E-learning omgeving
 • VVE certificering binnen minimaal 9 maanden
 • Totale studiebelasting 44 uur per module

Locatie

 • Op onze trainingslocatie in Tilburg
 • In-company bij u op locatie
 • Trainingslocatie bij u in de buurt

Startdatum

 • Bij exclusieve groep op de door u aangegeven datum
 • Bij aansluiten gecombineerde groep in overleg

Prijs

 • Op aanvraag bij onze relatiebeheerder

 

 

Inschrijven

Het resultaat

Voor deze training zijn geen vrijstellingen mogelijk.

Na het afronden van module 1:

 • Cursisten zijn in het bezit van het certificaat ‘Vier VVE’ 6 dagdelen
 • Cursisten zijn na het succesvol afronden van module 1 bevoegd om als invalskracht te werken op een VVE-groep (naast een medewerker met volledig VVE)

Na het afronden van module 2:

 • Cursisten zijn in het bezit van het landelijk erkende certificaat ‘Vier VVE’ (tevens toegang tot een koptraining van Uk & Puk, Piramide, Startblokken of Kaleidoscoop)
 • Bij het afronden van module 2 is de pedagogisch medewerker een volwaardig beroepskracht met bevoegdheid om zelfstandig te werken op een VVE groep.

Tijdens module 2 vindt de verdieping plaats:

 • Cursisten zijn bekwaam in de uitvoering van VVE
 • Cursisten hebben zicht op doorgaande ontwikkelingslijnen
 • Cursisten reflecteren op hun eigen handelen en zijn in staat feedback te geven op het handelen van collega’s
 • Cursisten werken opbrengst- en ontwikkelingsgericht 

Goed om te weten

In het 'Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie', dat is gebaseerd op de Wet OKE, staan de eisen voor voorschoolse educatie vermeld. Na behalen van module 1 ben je bevoegd om als invalskracht, naast een pedagogisch medewerker met volledig VVE, te werken op een VVE-groep.

Na het behalen van het landelijk erkende certificaat ‘Vier VVE’ ben je volwaardig geschoold om als beroepskracht te mogen werken op VVE-groepen. De Vier VVE is de noodzakelijke basis voor de koptrainingen Uk & Puk, Piramide en Kaleidoscoop.

Al onze trainers staan op de groep

Maak kennis met onze trainers

Naar boven