Invoering pedagogisch beleidsmedewerker

Maatregel 16 van de wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) heeft betrekking op de pedagogisch beleidsmedewerker (coach).

Met deze maatregel wordt beoogd om de kwaliteit van de kinderopvang te verhogen. Dit door het kennisniveau van de pedagogisch medewerker op alle locaties te verhogen.

Om tot het aantal in te zetten te komen is onderstaande formule ontwikkeld:

(50 uur x aantal LRK nummers) + (10 uur x aantal FTE) = aantal uur per jaar. Peildatum is steeds 1 januari van her betreffende kalenderjaar.

Deel dit bericht via
Naar boven