Opheldering taaleis 3F

Op 1 januari 2023 moeten pedagogisch medewerkers beschikken over taalniveau 3F voor Mondelinge taalvaardigheid, bestaande uit de deelvaardigheden spreken, luisteren en gesprekken voeren. Taalniveau B2 staat hieraan gelijk.

Taaleis 3F bij voorschoolse educatie (VVE)

Om te kunnen werken op een groep met VVE, moet ook aan taalniveau 3F worden voldaan. Naast 3F voor de Mondelinge taalvaardigheid, geldt deze eis ook voor Lezen. Deze taaleis voor de medewerkers op een VVE-groep is per 1 augustus 2017 ingegaan voor de 37 grootste Nederlandse gemeenten (G37) en 86 middelgrote gemeenten (G86). Voor pm’ers in de overige gemeenten gaat de eis in per 1 augustus 2019.

Deel dit bericht via
Naar boven