Zeven maanden uitstel voorgenomen urenuitbreiding voorschoolse educatie

Minister Slob een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij zijn besluit meedeelt om de voorgenomen urenuitbreiding voorschoolse educatie (naar minimaal 960 uur aan kinderen tussen 2,5 en 4 jaar oud, neerkomend op kortweg 16 uur per week) met zeven maanden uit te stellen van 1 januari 2020 naar 1 augustus 2020. Dit besluit is mede ingegeven door het uitstel dat de Brancheorganisatie Kinderopvang heeft bepleit, onder meer in haar reactie op de internetconsultatie over het desbetreffende concept Wijzigingsbesluit.

De minister is het ermee eens dat de periode tussen de publicatie van het Wijzigingsbesluit (streefdatum 1 november 2019) en de inwerkingtreding (streefdatum 1 januari 2020) te krap is en dat dit een zorgvuldige uitwerking/invoering in de weg zit. Wel roept hij gemeenten op om waar mogelijk al eerder dan de nieuwe inwerkingtredingsdatum met de urenuitbreiding te starten. Gemeenten krijgen hiervoor vanaf 2018 al extra middelen via de specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, waaronder ook de voorschoolse educatie valt. Geld dat niet hieraan wordt besteed gaat uiteindelijk terug naar het Rijk.

Deel dit bericht via
Naar boven