Formatief inzetten beroepskrachten in opleiding voorschoolse educatie

Pedagogisch medewerkers welke ingeschreven staan voor een NJI-erende VVE-training mogen onder voorwaarden formatief ingezet worden op een VVE-groep. Het besluit voor versoepeling van de kwalificatie-eis welke vorig jaar al aangekondigd werd door minister Slob is definitief geworden. De wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie is met terugwerkende kracht in werking gegaan met ingang van 1 januari 2018.

De belangrijkste voorwaarde is dat ten minste één volledig gekwalificeerde pedagogisch medewerker naast de pedagogisch medewerker in opleiding voor VVE op de groep staat. 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Pedagogisch medewerker voldoet aan de opleidingseisen die gelden voor de functie van pedagogisch medewerker
  • Pedagogisch medewerker voldoet aan de taaleisen die gelden voor het werken op een VVE-groep
  • Pedagogisch medewerker is aantoonbaar ingeschreven voor een VVE-scholing en niet eerder ingeschreven voor een dergelijke scholing
  • Maximaal drie maanden voor de aanvang van de scholing mag de pedagogisch medewerker formatief ingezet worden op een VVE-groep.
  • De mogelijkheid om de pedagogisch medewerker in te zetten geldt voor de duur van de opleiding
  • De VVE-scholing moet uiterlijk twee jaar na aanvang zijn afgerond

Deel dit bericht via
Naar boven