08-02-2019

Invoering pedagogisch beleidsmedewerker

Maatregel 16 van de wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) heeft betrekking op de pedagogisch beleidsmedewerker (coach).

Meer informatie
08-02-2019

Opheldering taaleis 3F

Op 1 januari 2023 moeten pedagogisch medewerkers beschikken over taalniveau 3F voor Mondelinge taalvaardigheid, bestaande uit de deelvaardigheden spreken, luisteren en gesprekken voeren. Taalniveau B2 staat hieraan gelijk.

Meer informatie
Naar boven