27-02-2019

Formatief inzetten beroepskrachten in opleiding voorschoolse educatie

Pedagogisch medewerkers welke ingeschreven staan voor een NJI-erende VVE-training mogen onder voorwaarden formatief ingezet worden op een VVE-groep. Het besluit voor versoepeling van de kwalificatie-eis welke vorig jaar al aangekondigd werd door minister Slob is definitief geworden. De wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie is met terugwerkende kracht in werking gegaan met ingang van 1 januari 2018.

Meer informatie
08-02-2019

Babyspecialisatie

Op 1 januari 2023 dienen alle pedagogisch medewerkers welke werkzaam zijn op groepen met 0-jarige kinderen aantoonbaar een specifieke baby-training afgerond te hebben. Dit is één van de eisen uit de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

Meer informatie
08-02-2019

Kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Om de kwaliteit van een VVE-programma te bepalen is er een onafhankelijk Erkenningscommissie die de kwaliteit van de programma’s toetst. Een programma wordt erkend, als theoretisch aannemelijk wordt gemaakt dat het programma werkt of de doelen worden bereikt. Bij VVE-programma’s geeft de commissie ook een oordeel over de mate waarop deze programma’s onderwijsachterstanden bestrijden.

Meer informatie
Naar boven