07-04-2020

Verzoek uitstel invoeringsdatum uitbreiding aanbod Voorschoolse Educatie

De branchepartijen uit de kinderopvang hebben een brandbrief gestuurd naar staatssecretaris van Ark en minister Slob met het verzoek uitstel te verlenen op het invoeren van de 960 uur VVE eis. Deze eis staat gepland om in te gaan op 1 augustus a.s. en vraagt van de kinderopvangorganisaties met VVE registratie een andere organisaties van het aanbod VVE om aan dit criterium te voldoen. Door het Corona-virus heeft de sector nu wel even een andere uitdaging en hoopt dat ook op begrip en in ieder geval uitstel tot 1 januari 2021. bron

Om aan de eis te kunnen voldoen is het voor kinderopvangorganisaties van belang voldoende medewerkers in dienst te hebben met een VVE certificering. PEKK kan middels de training Uk&Puk of VierVVE zorgen voor de juiste certificering en zelfs directe inzetbaarheid! Informeer naar de mogelijkheden bij onze relatiebeheerder.

Meer informatie
10-06-2019

Zeven maanden uitstel voorgenomen urenuitbreiding voorschoolse educatie

Minister Slob een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij zijn besluit meedeelt om de voorgenomen urenuitbreiding voorschoolse educatie (naar minimaal 960 uur aan kinderen tussen 2,5 en 4 jaar oud, neerkomend op kortweg 16 uur per week) met zeven maanden uit te stellen van 1 januari 2020 naar 1 augustus 2020. Dit besluit is mede ingegeven door het uitstel dat de Brancheorganisatie Kinderopvang heeft bepleit, onder meer in haar reactie op de internetconsultatie over het desbetreffende concept Wijzigingsbesluit.

De minister is het ermee eens dat de periode tussen de publicatie van het Wijzigingsbesluit (streefdatum 1 november 2019) en de inwerkingtreding (streefdatum 1 januari 2020) te krap is en dat dit een zorgvuldige uitwerking/invoering in de weg zit. Wel roept hij gemeenten op om waar mogelijk al eerder dan de nieuwe inwerkingtredingsdatum met de urenuitbreiding te starten. Gemeenten krijgen hiervoor vanaf 2018 al extra middelen via de specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, waaronder ook de voorschoolse educatie valt. Geld dat niet hieraan wordt besteed gaat uiteindelijk terug naar het Rijk.

Meer informatie
14-03-2019

Besluit versterking voorschoolse educatie

Deze consultatie betreft twee maatregelen om de voorschoolse educatie te intensiveren en de kwaliteit te verhogen. Het gaat enerzijds om een uitbreiding van het aanbod van voorschoolse educatie naar 960 uur in anderhalf jaar (beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2020), en anderzijds om 160 uur inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker per ve-groep per jaar (beoogde inwerkingstredingsdatum van 1 januari 2022).

Meer informatie
Naar boven