08-02-2019

Babyspecialisatie

Op 1 januari 2023 dienen alle pedagogisch medewerkers welke werkzaam zijn op groepen met 0-jarige kinderen aantoonbaar een specifieke baby-training afgerond te hebben. Dit is één van de eisen uit de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

Meer informatie
08-02-2019

Kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Om de kwaliteit van een VVE-programma te bepalen is er een onafhankelijk Erkenningscommissie die de kwaliteit van de programma’s toetst. Een programma wordt erkend, als theoretisch aannemelijk wordt gemaakt dat het programma werkt of de doelen worden bereikt. Bij VVE-programma’s geeft de commissie ook een oordeel over de mate waarop deze programma’s onderwijsachterstanden bestrijden.

Meer informatie
08-02-2019

Wijziging beroepskracht-kindratio (BKR) 0-jarige en buitenschoolse opvang (BSO)

Het maximaal aantal 0-jarige kinderen per pedagogisch medewerker is per 1 januari 2019 verlaagd. Dit van een pedagogisch medewerker op vier 0-jarige kinderen naar een pedagogisch medewerker op drie 0-jarige kinderen.

Meer informatie
Naar boven